Over CLBPS

In 2018 hebben de Regionale Centra zich verenigd in de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS). CLBPS heeft als doel om de Regionale Centra (RC's) te ondersteunen bij het uitvoeren van de landelijke taken, zoals het beheren en verder ontwikkelen van de landelijke database (Peridos).

WBO

Sinds 2007 is prenatale screening onderdeel van het bevolkingsonderzoek. De uitvoering van de prenatale screening valt daarmee onder de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO) onder regie van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Certificering

Prenatale screening bestaat uit het counselingsgesprek, screeningsonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Zorgverleners betrokken bij prenatale screening dienen gecertificeerd te zijn en hebben een kwaliteitsovereenkomst bij een van de Regionale Centra. De gegevens van alle zorginstellingen en zorgmedewerkers die prenatale screening uitvoeren worden verzameld in Peridos (Perinatologisch dossier). Deze gegevens worden gebruikt om kwaliteit en bevoegdheid te monitoren.

Regionale centra

In 2007 heeft het ministerie van VWS de acht Regionale Centra als vergunninghouders aangewezen om de uitvoering van prenatale screening te coördineren, te monitoren en de kwaliteit te waarborgen.

In het Platform Regionale Centra stemmen de Regionale Centra hun werkwijze met elkaar af, hierdoor wordt de landelijke uniformiteit en kwaliteit gewaarborgd.

NIEUWE STICHTING
Per 3-1-2023 zijn de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO) en het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) formeel overgegaan in de nieuwe Stichting Prenatale Screening Noord-Holland (SPSNH).

NEN 7510

CLBPS hecht veel waarde aan informatiebeveiliging, privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De CLBPS is in het bezit van een NEN7510 certificaat.

Wat is NEN 7510?
Dé informatiebeveiligingsnorm in de zorg
NEN 7510 is een Nederlandse norm, gebaseerd op de internationale norm ISO 27001, die beschrijft welke maatregelen genomen moeten worden om op de juiste manier om te kunnen gaan met persoonsgegevens in de zorg. Dit wordt ook wel informatiebeveiliging in de zorg genoemd. De norm beschrijft strikte maatregelen voor het beveiligen van data en heeft betrekking op alle elementen van informatiebeveiliging; beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Het bezitten van deze certificering bevestigt dat ons informatiebeveiligingsbeleid voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens en in lijn is met de NEN7510 standaard.

Bestuur

Het bestuur van de CLBPS bestaat uit de volgende personen:

  • De heer J. (Sjaak) Toet
  • Mevrouw drs. J.C.I.Y. (Jacqueline) Reijerink - Verheij
  • Mevrouw dr. ir. A. (Annette) Stolwijk

Overige informatie

Voor informatie of vragen m.b.t. Peridos kunt u terecht op de website van Peridos ►.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of ga naar onze contactpagina.