Taken CLBPS

Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) is opgericht met het doel om haar acht leden te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken als Regionaal Centrum voor prenatale screening, de uniformiteit te bevorderen van de werkwijze van deze leden en ondersteuning te bieden bij alle diensten die hiermee verband houden.

BELEIDSONDERSTEUNING
De beleidsmedewerkers van CLBPS zorgen voor de landelijke beleidsmatige ondersteuning voor het Platform RC, het bestuur CLBPS en de kwaliteitsaudits bij de RC’s. Ook hebben de beleidsmedewerkers een ondersteunende rol in diverse werk- en projectgroepen.

Landelijk beheer Peridos

Het team van landelijk beheerders van CLBPS zorgen voor al het niet-technische beheer van Peridos, de landelijke database waarin de gegevens over de uitvoering van de prenatale screening wordt verzameld.

De landelijk beheerders zorgen ook voor de rapportages over de in Peridos opgeslagen gegevens, deze worden gebruikt voor de kwaliteitsborging en monitoring van het programma prenatale screening.

Wetenschappelijk onderzoek

De gegevens in Peridos kunnen opgevraagd worden voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. CLBPS begeleidt hierin het gehele proces van aanvraag, gegevensuitlevering, registratie van uitlevering en het borgen van correcte afhandeling.

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar deelnemers voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening, klik hiervoor op onderstaande button.

Scholing

CLBPS faciliteert, in samenwerking met de RC’s en het RIVM, diverse (bij)scholingen voor counselors en echoscopisten. Momenteel worden deze scholingen digitaal vormgegeven in de vorm van webinars. Meer informatie over scholing vindt u op de pagina 'Eerste trimester SEO' en de pagina 'Webinars'.