Contracten

Via deze pagina vindt u de formats van de kwaliteitsovereenkomsten voor zorgverleners en de formats van de contracten voor zorgaanbieders.

Kwaliteitsovereenkomsten zorgverleners

De kwaliteitsovereenkomsten tussen de counselor of de echoscopist en het Regionaal Centrum

Kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO

Overeenkomst tussen het Regionaal Centrum en de echoscopist die in het kader van de prenatale screening het eerste trimester SEO uitvoert

Kwaliteitsovereenkomst tweede trimester SEO

Overeenkomst tussen het Regionaal Centrum en de echoscopist die in het kader van de prenatale screening het tweede trimester SEO uitvoert

Kwaliteitsovereenkomst Counselor

Overeenkomst tussen het Regionaal Centrum en de counselor in het kader van de prenatale screening

Contracten zorgaanbieders

De contracten tussen de counselingspraktijk, het echocentrum of de bloedafnamedienst (NIPT) en het Regionaal Centrum

Contract Bloedafnamediensten ten behoeve van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Contract tussen het Regionaal Centrum prenatale screening en bloedafnamediensten voor de NIPT.

Contract eerste trimester SEO  

Contract tussen het Regionaal Centrum prenatale screening en de zorgaanbieder voor het eerste trimester SEO

Contract tweede trimester SEO

Contract tussen het Regionaal Centrum prenatale screening en de zorgaanbieder voor het tweede trimester SEO

Contract tweede trimester SEO - NIEUW- Vanaf 1 januari 2024

Contract tussen het Regionaal Centrum prenatale screening en de zorgaanbieder voor het tweede trimester SEO

Contract Counseling

Contract tussen het Regionaal Centrum prenatale screening en de zorgaanbieder voor counseling