Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Eerste trimester SEO - nr 10 deel 3

Eerste trimester SEO - nr 10 deel 3

15-07-2021

Echoscopie

Vaardigheidstrainingen september
Via de websites van Hogeschool Inholland, Academy UMCU, Amsterdam UMC en Fontys kunt u zich inschrijven als u in september vrijwillig de vaardigheidstraining wenst te volgen.

OPROEP: extra opleiding in september
Bent u nog niet opgeleid tot eerste trimester SEO echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Indien u in aanmerking komt (u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum en heeft minimaal 500 tweede trimester SEO’s verricht), meldt u zich dan bij uw Regionaal Centrum. In september kan mogelijk nog een extra volledige opleiding georganiseerd worden.  

Herinnering: aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist
Wilt u het eerste trimester SEO uitvoeren? En voldoet u aan de scholingseisen? Dan kunt u vanaf nu een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij uw Regionaal Centrum. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het eerste trimester SEO, mag u dit onderzoek vanaf 1 september 2021 uitvoeren. Ter informatie kunt u de inhoud van het contract hier inzien.

NIPT en ETSEO voor zwangeren zonder BSN
Op dit moment wordt in het proces van de NIPT een Peridoscode gebruikt. Deze code begint altijd met een N (van NIPT), met daarachter 9 cijfers. Dus bijvoorbeeld N210749862.

Vanaf 1 augustus kunnen alle zwangeren in Nederland een eerste trimester SEO krijgen, na counseling en het tekenen van een toestemmingsformulier. Dit geldt ook voor zwangeren zonder BSN. Voor deze zwangeren geldt:
·       De aanvraag voor het eerste trimester SEO kan alleen rechtstreeks in Peridos plaatsvinden;
·       Peridos maakt een Peridoscode aan. Deze Peridoscode begint met een E (van eerste trimester SEO). Dus bijvoorbeeld E210728134.
·       De counselor geeft deze Peridoscode aan de zwangere mee, en (ofwel zelf, ofwel via de zwangere) aan de echoscopist.
·       De echoscopist heeft deze Peridoscode (met een E) nodig om in Peridos te checken of er een aanvraag klaarstaat. Tevens dient de Peridoscode in de uitslag van het SEO te worden ingevuld.

Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk om een combinatietest te krijgen. Daarom kunnen ook zwangeren zonder BSN vanaf dat moment in aanmerking komen voor de NIPT. Voor deze zwangeren moet de aanvraag voor NIPT ook altijd in Peridos gedaan worden. De zwangeren zonder BSN die deelnemen aan NIPT en eerste trimester SEO hebben dan dus twee Peridoscodes. Eén beginnend met een N (van belang voor het proces van de NIPT) en één beginnend met een E (van belang voor het proces van de eerste trimester SEO). Wees hier alert op! Beide codes hebben binnen Peridos geen verband met elkaar. Daarom is het ook erg belangrijk om ze niet te verwisselen.

Uitslagen eerste trimester SEO in Peridos
Het insturen van de uitslag eerste trimester SEO is één van de voorwaarden voor uitbetaling. Peridos meldt periodiek aan het echocentrum  als er fouten of waarschuwingen zijn en/of er niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor betaling. Hiervoor dient dan een nieuwe uitslag te worden gestuurd, tenzij het iets is dat in Peridos opgelost kan worden.

Er zijn in Peridos verschillende niveaus waarop berichten worden beoordeeld:
·       Fouten: cruciale gegevens ontbreken, bijvoorbeeld BSN of een voor Peridos bekende zorgverlener. Ook het ontbreken van een contract of kwaliteitsovereenkomst of het niet geaccordeerd hebben hiervan levert een fout op.
·      Waarschuwing: het gegeven bevat een waarde die niet in de waardenlijst zit of buiten een afgesproken range valt. De waarde wordt dan niet overgenomen, maar het bericht wordt wel in Peridos verwerkt.
·      Voorwaarde voor betaling: dit is alleen bij het eerste trimester SEO en gaat over niet gevulde velden. Deze velden zijn als niet verplicht aangemerkt omdat de onderzoekers snel zoveel mogelijk gegevens willen hebben om bijvoorbeeld vervolgvragenlijsten bij cliënten uit te kunnen zetten. Voor de compleetheid van de data en de verdere analyse is wel besloten dat die data nodig zijn en dat er daarom alleen wordt uitbetaald als deze gegevens alsnog worden aangevuld.

Voor de aanvraag van het eerste trimester SEO gelden nog twee bijzondere gevallen:
·      Indicatie GUO type 1
·      E-mailadres cliënt
Voor deze twee items geldt dat deze van belang zijn voor de onderzoekers en dat zij gevraagd hebben om nog een herinnering te sturen als deze velden niet zijn ingevuld in het bericht. De aanvraag is dan echter wel in Peridos opgenomen en kan ook door een echoscopist worden opgezocht. Het betreft dus een verzoek om de gegevens aan te vullen. Dat kan door een nieuw bericht te sturen, maar ook door de gegevens aan te vullen in Peridos zelf.

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag
De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Dat impliceerde dat lagere frequenties niet nodig zouden zijn. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) zou ook moeten beschikken over lagere frequenties dan 7 tot 9 MHz. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit voor echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft, geen consequenties. Alle verkochte probes hebben het benodigde frequentiebereik.

De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld:
·       Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:
        o   Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
       o   Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7 MHz.

3D probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D beeldvorming worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D probe.

Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op pns.nl.