Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Eerste trimester SEO - nr. 4

Eerste trimester SEO - nr. 4

21-01-2021

1.    Informatiematerialen voor de scholing eerste trimester SEO: bestel nu!
Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO en is nodig voor het volgen van de scholing. De informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop van het RIVM, via deze link. De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd. Per praktijk kunnen deze worden verspreid naar alle contractanten. 

2.    AGB-code
In Peridos staat niet bij elke zorgverlener en zorginstelling met een overeenkomst met een regionaal centrum een AGB-code geregistreerd. Wij vragen u om die reden te controleren of uw AGB-code in Peridos staat vermeld en zo niet, deze te registeren. Indien u geen AGB-code heeft, wilt u deze dan aanvragen via www.agbcode.nl
Een AGB-code is van belang voor de uitbetaling van de eerste trimester SEO’s aan de echocentra.

3.    Scholing counselors en echoscopisten via webinars 
Op 15 maart 2021 wordt voor alle counselors en echoscopisten een gezamenlijke algemene theoretische (bij)scholing georganiseerd over het eerste trimester SEO. Tijdens dit webinar komen de volgende onderdelen aan bod: 
•    Uitleg over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO
•    Informatie over de wetenschappelijk IMITAS studie
•    Counseling over het eerste trimester SEO
•    Praktische informatie over het proces van toestemming en aanvragen tot de uitslag en de uitbetaling  van het eerste trimester SEO
Het webinar wordt op 15 maart van 14.30-17.00 uur één keer live aangeboden. Daarna is het webinar on demand (terug) te kijken. Ook bij het on demand kijken is registratie mogelijk. 
Deelname aan dit webinar is verplicht, voor counselors én echoscopisten.  

Volgende week ontvangt u de aanmeldlink voor alle webinars in een persoonlijke uitnodigingsmail.
 
Voor de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist dienen echoscopisten - aanvullend op het algemene deel - een tweede webinar te volgen. Dit betreft een verdiepingsdeel over de uitvoering van het eerste trimester SEO én een vragenuur. Deze webinars voor echoscopisten zijn alleen live te volgen op maandag 22 maart of maandag 29 maart 2021. Reserveer deze data daarom in uw agenda!  


Samenvattend:
Live webinar algemeen 
voor echoscopisten en counselors
    Maandag 15 maart 2021    14.30 - 17.00 uur
        
Live webinar verdieping + vragenuur (optie 1)
voor echoscopisten 
    Maandag 22 maart 2021    15.00 - 17.00 uur
Live webinar verdieping + vragenuur (optie 2)
voor echoscopisten 
    Maandag 29 maart 2021    19.00 – 21.00 uur

Na het volgen van dit verdiepende webinar over de uitvoering van het eerste trimester SEO ontvangt u een Bewijs van Deelname waarmee u zich kunt inschrijven voor de toets (zie verderop).

4.    Scholing counselors – e-learning
Alle counselors volgen naast het algemene webinar (zie nieuwsbericht 3) een aparte module van de e-learning, vanaf half maart tot uiterlijk 31 mei 2021. De e-learning wordt afgesloten met een toets. In de maand juni zullen de Regionale Centra nagaan of alle counselors de scholing rondom het eerste trimester SEO hebben afgerond. Dit houdt in: deelname aan het webinar (live of on demand) en de e-learning met toets. Beide onderdelen zijn verplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zonder deze onderdelen mag vanaf 1 augustus 2021 niet worden gecounseld. 

5.    Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist
De gehele opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit de volgende onderdelen:

1.    Theoriegedeelte (zie nieuwsbericht 3)
        a.    Webinar algemeen 
        b.    Webinar verdiepend
        c.    Een digitale theorietoets. Georganiseerd door de SEO-opleidingen.
        Deze toets vindt plaats op verschillende momenten: 
        o    8 april 20.00-21.30u
        o    12 april 15.00-16.30u 
        o    12 april 20.00-21.30u
Let op! U wordt ingedeeld voor de toets. Houd dus deze toetsmomenten vrij. Inschrijven kan vanaf 30 maart met het Bewijs van Deelname aan de webinars. Het is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving dus niet mogelijk om een voorkeursdatum op te geven. Gezien het hoge aantal deelnemers zijn individuele verzoeken moeilijk te honoreren. Alleen met een gegronde reden kan hier in worden gewijzigd. Verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend bij Fontys, na toekennen van het toetsmoment.
        o    Op 22 april 20.00-21.30 uur is de mogelijkheid om een herkansing te maken, in geval van een onvoldoende score. 
Reserveer voor de zekerheid de vier bovengenoemde toetsdata en -tijdstippen in de agenda!

2    Een vaardigheidstraining. Georganiseerd door de SEO-opleidingen. 
Deze vaardigheidstraining is niet voor iedereen verplicht. Zie verderop voor de toelatingsvoorwaarden. In mei en juni worden in Haarlem, Eindhoven en Utrecht vaardigheidstrainingen georganiseerd. In kleine groepjes wordt uitleg gegeven over en geoefend met het uitvoeren van een eerste trimester SEO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zwangere modellen. U hoort binnenkort meer over wanneer en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. De kosten voor deze vaardigheidstraining bedragen €650,-, zie ook verderop.
Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het (vaardigheids)onderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Toelatingsvoorwaarden
Of een echoscopist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding en welke onderdelen gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Klik hier voor meer informatie.  

Communicatie over te volgen onderdelen van de opleiding
Echoscopisten ontvangen uiterlijk begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij moeten volgen. Echoscopisten die (nog) niet voldoen aan de eisen om te mogen starten met de opleiding, kunnen op een later moment instromen. Afhankelijk van het aantal verrichtingen is dat mogelijk nog in 2021. Zij kunnen dan in afstemming met het Regionaal Centrum wel al deelnemen aan de theoretische scholing.

Kosten opleiding 
Aan de webinars en de theorietoets zijn geen kosten verbonden. Aan de vaardigheidstraining wel. Deze bedraagt €650,-. In het tarief voor het eerste trimester SEO (€ 110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten), is ook een component voor (bij)scholingskosten opgenomen. Echocentra krijgen hiermee indirect opleidingskosten voor hun uitvoerende echoscopisten vergoed.

Hoe lang blijft het certificaat geldig? 
Het certificaat van de opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist is zes maanden geldig. In 2022 komt er een nieuwe mogelijkheid om de opleiding te volgen.

6.    Werving modellen voor vaardigheidstrainingen
Recent bent u door het Regionaal Centrum via e-mail benaderd met de vraag of u als praktijk mee zou willen werken aan het werven van zwangere modellen voor de vaardigheidstraining eerste trimester SEO.
Voor de vaardigheidstrainingen die in mei en juni worden gegeven in Haarlem, Eindhoven en Utrecht zijn 250 zwangere modellen nodig die in mei-juni a.s. ongeveer 13 weken zwanger zijn.
Als uw praktijk mee wilt werken, dan gaat het om het benaderen van zwangeren die tussen half april en half mei voor een termijnecho in de praktijk zijn, met de vraag of zij model willen zijn en wie u op basis van die termijnecho geschikt acht. Bij interesse kunt u aan de zwangere een uitgebreide (landelijk opgestelde) informatiebrief verstrekken. Deze komt later beschikbaar. 
Het vinden van zoveel zwangere modellen met de juiste zwangerschapsduur is een enorme uitdaging en essentieel voor de scholing van eerste trimester SEO-echoscopisten en dus voor de invoering van dit onderzoek. Wij hopen daarom dat uw praktijk kan helpen! Wilt u meewerken aan de werving? Laat ons dit weten via uw Regionaal Centrum vóór 31 januari a.s. o.v.v. naam praktijk, plaatsnaam, mailadres contactpersoon.
Voor vragen kunt u terecht bij Arlette Jansen (a.jansen@fontys.nl) of Sabine van Overveld (s.vanoverveld@fontys.nl).

7.    Actuele informatie over het eerste trimester SEO op www.pns.nl 
Wilt u iets nalezen over bijvoorbeeld de (bij)scholing over het eerste trimester SEO of het tarief? Kijk dan op www.pns.nl/professionals voor alle actuele informatie.