Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Eerste trimester SEO - nr.7

Eerste trimester SEO - nr.7

05-04-2021

Algemeen
Webinars en presentaties terugkijken
Op 15, 22 en 29 maart vonden de webinars over het eerste trimester SEO plaats. Het algemene webinar van 15 maart was voor counselors en echoscopisten verplicht. De verdiepende webinars op 22 of 29 maart alleen voor echoscopisten die het eerste trimester SEO willen gaan verrichten. Alle webinars werden goed bekeken (resp. 2500, 500 en 350 kijkers) en goed beoordeeld. We kijken dan ook terug op drie geslaagde online bijeenkomsten. Bijgaand vindt u links om de webinars en presentaties terug te kijken. Ze zijn ook terug te vinden op www.clbps.nl.

Webinar terugkijken

-     Webinar algemeen op 15 maart (deelnameregistratie kan ook bij terugkijken)

-     Webinar verdieping op 22 maart (deelnameregistratie niet meer mogelijk)

-     Webinar verdieping op 29 maart (deelnameregistratie niet meer mogelijk)

Presentaties (dia’s)

-          Webinar algemeen 15 maart

-          Webinar verdiepend 22 en 29 maart 

Veelgestelde vragen
U kon vragen stellen tijdens de webinars. Een deel van de gestelde vragen is direct beantwoord tijdens de webinars. Helaas konden niet alle vragen aan bod komen. Bekijk de meest gestelde vragen op www.pns.nl: Veelgestelde vragen eerste trimester SEO. Deze pagina wordt de komende tijd verder aangevuld.

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO
Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO heeft het RIVM kwaliteitseisen opgesteld, in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit. Het gaat om eisen aan het eerste trimester SEO, aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert, aan de opleiding en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. Deze kunt u vinden op Kwaliteitseisen | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl).

Counselors
E-learning eerste trimester SEO (verplicht voor counselors) en kwaliteitsovereenkomst

Sinds 15 maart is de e-learning eerste trimester SEO beschikbaar. In deze e-learning wordt specifiek ingegaan op het counselen van het eerste trimester SEO. Het volgen van de e-learning en het maken van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor counselors. Nadat u de e-learning heeft doorlopen én vervolgens de toets succesvol heeft gemaakt, ontvangt u per e-mail van het RIVM een certificaat. Deelname kost ongeveer één uur. De e-learning is geaccrediteerd door de KNOV, NVOG, BEN, V&VN en ABC1 en levert 1 punt op. Wij schrijven het accreditatiepunt voor u bij in het register van uw beroepsgroep en in Peridos. Counselors dienen de e-learning en toets te maken voor 31 mei 2021. Hierna doen de Regionale Centra een check in Peridos of u de verplichte bijscholingen (algemeen webinar en e-learning met een succesvol afgesloten toets) voor het eerste trimester hebt gedaan. Wanneer u de verplichte bijscholing niet geheel volgt, kan het Regionaal Centrum uw kwaliteitsovereenkomst ontbinden. In dat geval kunt u per 1 augustus geen counselinggesprekken meer uitvoeren en screeningsonderzoeken aanvragen. Indien u hier vragen over hebt, neem dan contact op met uw Regionaal Centrum.

Echoscopisten
Belangrijk: inhoudelijke informatie naar aanleiding van de Webinars 

Wij willen u wijzen op twee inhoudelijke punten voor echoscopisten met betrekking tot de uitvoering van het eerste trimester SEO om kennis van te nemen:

Tijdens het webinar is aangegeven dat de buikwand en de navelstrenginsertie sagittaal beoordeeld dienen te worden. Ten behoeve van het logboek gaat het hier echter om een transversale beoordeling. De afbeeldingen met een sagittale doorsnede dienden ter illustratie. Echoscopie is dynamisch, waarbij de foetus vanuit alle verschillende vlakken kan worden bekeken. Het kind tijdens de echo in een sagittale doorsnede bekijken geeft veel informatie.

Niet helemaal duidelijk was het onderdeel ‘placentalokalisatie’. De echoscopist dient de placentalokalisatie alleen te registreren. De placenta ligt vaak laag in het eerste trimester en dat is geen reden voor onrust of verwijzing. Er wordt opnieuw naar gekeken bij het tweede trimester SEO en daar wordt bepaald of de placenta een afwijkende ligging heeft. U dient wél te verwijzen bij een molazwangerschap, tumor in de placenta of andere bijzonderheden. U dient dit dan te registreren en de zwangere te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

Inschrijving en voorbereiding digitale theorietoets  
Echoscopisten in opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist maken in april een digitale theorietoets. Het succesvol afronden van deze theorietoets is een verplicht onderdeel van de scholing voor eerste trimester SEO-echoscopisten. De theorietoets wordt georganiseerd door de SEO-opleidingen. 

Het toetsmoment hangt samen met het moment van deelname aan het verdiepende webinar:

-          Webinar 22 maart => toets op 8 april van 20.00 tot 21.30 uur.

-          Webinar 29 maart => toets op 12 april van 20.00 tot 21.30 uur. 
Is het voor u niet mogelijk om de toets te maken op het moment waarop u bent ingedeeld? Dan kunt u dat aangeven bij uw inschrijving.

Na het succesvol volgen van het algemene én het verdiepende webinar, heeft u van uw Regionaal Centrum een Bewijs van Deelname en een aanmeldlink voor de digitale theorietoets ontvangen. Schrijf u daarmee zo spoedig mogelijk in voor de toets, mocht u dat nog niet gedaan hebben.

Geen bewijs van deelname ontvangen? Echoscopisten in opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist die het algemene en verdiepende webinar hebben gevolgd en toch geen Bewijs van Deelname hebben gekregen, worden geadviseerd zo snel mogelijk contact op te nemen met het Regionaal Centrum. Zonder Bewijs van Deelname kunt u zich namelijk niet inschrijven voor de toets.  

In de studiehandleiding leest u hoe u zich op de toets kunt voorbereiden.

N.B. Heeft u het verdiepende webinar gevolgd uit interesse en niet als verplicht onderdeel van de scholing? Dan hoeft u geen theorietoets te maken. U ontvangt hiervoor ook geen uitnodiging.

Vaardigheidstraining
Voor een deel van de echoscopisten is een vaardigheidstraining verplicht. Vanaf heden kunt u zich inschrijven voor deze vaardigheidstraining. Voorwaarde voor de uiteindelijke deelname aan de training is het met goed gevolg afronden van de theorietoets. Doordat u zich nu al kunt inschrijven, kunt u de datum alvast in uw agenda reserveren. Aanmelden kan via de website van Fontys. Daar kunt u de keuze maken voor de datum en de locatie. De trainingen vinden plaats in mei en juni. 

Er is in het voorjaar ook nog wat ruimte voor echoscopisten die niet verplicht zijn de vaardigheidstraining te volgen. Deze echoscopisten kunnen zich vanaf 23 april inschrijven. De training vindt dan waarschijnlijk plaats in juni. Voor deze groep wordt accreditatie aangevraagd. In september is ook nog voldoende mogelijkheid voor deze echoscopisten om de training te volgen.

Meer informatie?
Alle informatie voor counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEO is terug te vinden op www.pns.nl. De informatie wordt doorlopend aangepast en aangevuld: u vindt er naast de meest gestelde vragen ook de meest actuele gegevens over het eerste trimester SEO (zoals de opbouw van het tarief) en de belangrijkste details over de (bij)scholing.  Ook de nieuwe kwaliteitseisen en factsheets staan online.