Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Eerste trimester SEO - nr.9 deel 3

Eerste trimester SEO - nr.9 deel 3

10-06-2021

Echoscopisten
Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist
De gehele opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit de volgende onderdelen:

1.          Theoriegedeelte  
a.           Webinar algemeen 
b.          Webinar verdiepend
c.           Een digitale theorietoets. Georganiseerd door de SEO-opleidingen.

2.          Een vaardigheidstraining. Georganiseerd door de SEO-opleidingen. Deze vaardigheidstraining is niet voor iedereen verplicht.

De vaardigheidstrainingen eerste trimester SEO zijn gestart
Inholland, Fontys en het UMCU hebben inmiddels een aantal vaardigheidstrainingen eerste trimester SEO verzorgd. De opzet van trainingen werd goed gewaardeerd. Het is de eerste kennismaking met het eerste trimester SEO in de praktijk en dat bracht een hoop enthousiaste reacties met zich mee.

Uiteraard geeft het ook vragen. Hieronder volgt toelichting op enkele vragen en opmerkingen die tijdens en na de training zijn geuit:  

·       Vaginale echo geen onderdeel van training

Sommige echoscopisten misten het oefenen met vaginale echo’s. Tijdens de training wordt echter geen vaginale echo geoefend. De vaginale echo is onderdeel van de opleiding basisechoscopie. Daarom is verondersteld dat u als echoscopist deze vaardigheid beheerst. Wel is er binnenkort een (korte) weblecture over de vaginale echo, meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Als deze weblecture voor u onvoldoende is, en u behoefte heeft aan meer training, meld dit dan aan uw Regionaal Centrum. Op die manier kunnen we inventariseren wat de behoefte is.

·       Kosten

De relatief hoge kosten voor de vaardigheidstrainingen zijn voor een belangrijk deel bepaald door de eisen die vanwege de WBO-vergunning zijn gesteld en het belang dat iedereen op dezelfde manier en in korte tijd wordt opgeleid. Dat betekent onder meer:

o   Goede uniforme voorlichting aan het begin van de training – de zwangere moet een geïnformeerde keuze maken om deel te nemen;  

o   Een volledige echo voorafgaand aan de training voor elke zwangere die fungeert als model, om te voorkomen dat onverwacht tijdens de training een vermoeden op een afwijking wordt gezien;

o   Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van verschillende zwangeren, omdat rekening gehouden dient te worden met de belasting van de zwangere: er is een beperkte toegestane echotijd per zwangere (ALARA);

o   Eisen aan het niveau van de docenten: alleen ervaren GUO-echoscopisten mogen deze trainingen verzorgen. Om iedereen goed te begeleiden zijn minimaal 4 docenten per training nodig.

o   Huur van extra echoapparatuur om alle echoscopisten in korte tijd op te leiden.

In het tarief voor het eerste trimester SEO (€ 110,70 / 35 minuten) is een component voor (bij)scholingskosten opgenomen (€3,33 per echo). Echocentra krijgen hiermee indirect de opleidingskosten voor hun uitvoerende echoscopisten vergoed.

·       NT-meting

Een aantal echoscopisten gaf aan dat er voor het oefenen met de NT-meting wat beperkt tijd was tijdens de vaardigheidstraining. De ervaring die de deelnemers voorafgaand aan de vaardigheidstraining al hebben met het meten van de NT varieert en dat bepaalt het gemak waarmee de echoscopist deze meting uitvoert. Tijdens de trainingen wordt zoveel mogelijk aangesloten op de behoefte van de deelnemer. Dus als u specifieke vragen heeft, al dan niet over de NT, geef dat dan vooral aan tijdens de training.

·       Kwaliteitsstandaard eerste trimester SEO

In de training werd aangegeven dat de kwaliteitsstandaard (oftewel het protocol) moeilijk vindbaar is. De kwaliteitsstandaard staat opgenomen als hoofdstuk in de kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO. Om de vindbaarheid te vergemakkelijken staat dat nu expliciet aangegeven op pns.nl. Zie ook de bijlage van de kwaliteitsbeoordeling voor de beoordelingscriteria en voorbeeldfoto’s.

Overigens goed om te benadrukken dat er na de training gelegenheid is om na te praten en te evalueren. Als u achteraf nog een reactie of feedback wil geven, neem dan contact op met de opleiding waar u de training heeft gevolgd. De reacties zijn waardevol om de trainingen te optimaliseren.

Vrijwillig volgen van vaardigheidstrainingen
Vanaf nu kunt u zich inschrijven als u vrijwillig de vaardigheidstraining wenst te volgen. Aanmelden kan via de websites van Hogeschool Inholland, Academy UMCU, Amsterdam UMC en Fontys. GUO echoscopisten stemmen hun te volgen scholingsonderdelen af met het eigen Regionaal Centrum.

Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist
Wilt u het eerste trimester SEO uitvoeren? En voldoet u aan de scholingseisen? Dan kunt u vanaf nu een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij uw Regionaal Centrum. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het eerste trimester SEO, mag u dit onderzoek vanaf 1 september 2021 uitvoeren. Ter informatie kunt u het contract hier inzien.

Financiering eerste trimester SEO
Zoals u eerder heeft kunnen lezen (onder andere in de brief van 29 maart die u kreeg van het RIVM-CvB en de Regionale Centra), zal de uitbetaling van het eerste trimester SEO straks geregeld worden via de Regionale Centra. Om de uitbetaling te kunnen doen is bepaalde informatie nodig van het echocentrum. Voor het aanleveren hiervan ontvangt ieder echocentrum instructies in twee opeenvolgende stappen:

1)      Ná het aanvragen van het contract eerste trimester SEO zal het Regionaal Centrum het echocentrum verzoeken om de benodigde, nieuwe (financiële) rollen aan te vragen voor het kunnen inzien en wijzigen van bepaalde gegevens voor het eerste trimester SEO in Peridos.

2)      Nadat deze rollen door u zijn aangevraagd én door het Regionaal Centrum zijn toegekend ontvangt u instructies voor het invullen van de betaalgegevens van uw echocentrum in Peridos.

Vraagt u dus zo spoedig mogelijk een contract eerste trimester SEO aan. Dan kunt u de gegevens voor de uitbetaling tijdig in Peridos invullen.

Termijn uitvoering en uitbetaling ETSEO
De termijn voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting) is 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Bij hoge uitzondering kan de echo twee dagen eerder of later worden uitgevoerd (van 12+1 tot en met 14+5 weken). Dat is in lijn met de kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO. Een verrichting buiten deze termijn levert een foutmelding op in Peridos. Dat wil zeggen dat het bericht niet in Peridos verwerkt wordt en dat de echo niet wordt uitbetaald. In dat geval kunt u de zwangere aangeven dat zij een tweede trimester SEO kan laten uitvoeren.

Mogelijke capaciteitsproblemen
Maakt u als echocentrum of ziekenhuis de inschatting dat u vanaf 1 september een capaciteitsprobleem heeft in de uitvoering van de eerste trimester SEO’s (of tweede trimester SEO) door uw eigen echoscopisten? Probeer dan afspraken te maken tussen de 1e en 2e lijn of met andere echocentra in de buurt. Het kan zijn dat een praktijk in de buurt capaciteit over heeft. Meld het verwachte capaciteitsprobleem ook bij het Regionaal Centrum. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn en zij kunnen met u meedenken.