Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Eerste trimester SEO – nr10  deel 1

Eerste trimester SEO – nr10  deel 1

15-07-2021

Algemeen

Nieuwe folders: vanaf nu te bestellen, per 1 augustus in gebruik
De huidige folder over de 20 wekenecho wordt vervangen door een nieuwe, uitgebreidere versie waarin ook de (nieuwe) informatie over de 13 wekenecho is opgenomen. Deze folder heeft als titel De 13 wekenecho en de 20 wekenecho. Daarnaast is er een geactualiseerde versie van de folder De NIPT en de combinatietest. De opmaak van de folders is aangepast en opgefrist.

De nieuwe versies vervangen per 1 augustus a.s. de huidige exemplaren. Wij vragen u om vanaf dan de oude folders niet meer te gebruiken. De nieuwe folders zijn te bestellen in de webshop.

Tip: houd uw folderbestellingen altijd klein. Liever regelmatig een kleine bestelling, dan bij een herdruk een grote voorraad weggooien.

Nieuwsbericht en publieksinformatie online
Op 8 juli jl. is de publieksinformatie over de 13 wekenecho gestart. De webpagina's staan online (zie www.pns.nl/13-wekenecho) en er is een nieuwsbericht gepubliceerd: Vanaf 1 september kunnen zwangeren kiezen voor de 13 wekenecho. 

Vanaf 1 augustus staan ook de digitale versie van de folder Informatie over de 13 wekenecho en 20 wekenecho en de informatiekaart Prenatale screening online.

Als u op de website van uw praktijk of echocentrum informatie wilt geven over de 13 wekenecho, verwijs dan naar www.pns.nl/13-wekenecho. 

Nieuw: Draaiboek versie 10.0
Op 7 juli is het nieuwe draaiboek Prenatale screening. Screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek gepubliceerd. Versie 10.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 17 juni 2021. In versie 10.0 is er informatie over het eerste trimester SEO opgenomen en het gehele document is geactualiseerd. De webpagina's voor professionals worden de komende tijd aangepast. 

Terugblik webinar 15 juni
Op dinsdag 15 juni vond het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie + uitslag en uitbetaling plaats. Onder leiding van voorzitter Sjaak Toet (SPSRU) vertelden Patrick van Santvoort (CLBPS) en Jesse Dijkman (RIVM-CvB) over het gehele proces van aanvraag tot uitbetaling van het eerste trimester SEO aan de hand van schermbeelden in Peridos.

In totaal woonden 1400 kijkers één, twee of drie delen van het webinar bij. Het webinar is beoordeeld met een 7,5. Net als bij eerdere webinars, werden er veel vragen gesteld. Een deel werd beantwoord tijdens het webinar. De webpagina veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO wordt de komende tijd aangevuld met vragen die tijdens het webinar zijn gesteld.

Aanvraag vanuit bronsysteem of in Peridos
Veel vragen gingen over het aanvraagproces in Peridos. Het uitgangspunt is dat de aanvraag van het eerste trimester SEO in het eigen bronsysteem kan worden gedaan. De gegevens worden dan direct vanuit het eigen bronsysteem gestuurd naar Peridos: apart inloggen in Peridos hoeft dan niet! Als de aanvraag in het bronsysteem niet mogelijk is (bijvoorbeeld als er nog geen nieuwe versie van het bronsysteem is geïnstalleerd of als er nog geen koppeling met Peridos is gelegd), dient de aanvraag in Peridos te worden gedaan. 

Check daarom nu of uw bronsysteem aangepast is voor de start van het eerste trimester SEO en controleer ook of er een koppeling met Peridos is. Vraag dit na bij uw ICT-afdeling of ICT-contactpersoon. Deze aanpassingen kosten namelijk veel tijd! Mogelijk bent u hierover al benaderd door uw Regionaal Centrum. Komt u hier niet uit, neem dan contact op met uw Regionaal Centrum. Zij kunnen u verdere uitleg geven.

Aanvraag voor zwangere zonder BSN
Bij een zwangere zonder BSN dient de aanvraag altijd in Peridos gedaan te worden. Er wordt dan een Peridoscode aangemaakt (voorbeeld: E210712345). De Peridoscode is nodig om de uitslag van het eerste trimester SEO in Peridos te kunnen koppelen aan de aanvraag. De werkwijze is als volgt:
-    De echoscopist doet de aanvraag in Peridos en krijgt een Peridoscode.
-    De echoscopist geeft de Peridoscode mee aan de zwangere. Dit kan bijv. door de zwangere er een foto van te laten maken.
-    De zwangere geeft de Peridoscode door aan het echocentrum. 
-    Het echocentrum kan alleen met de Peridoscode in Peridos checken of er een aanvraag klaarstaat. 
-    De echoscopist moet de Peridoscode in de uitslag van het eerste trimester SEO noteren.

Webinars terugkijken
De afgelopen periode vonden webinars plaats over het eerste trimester SEO. Wilt u een of meerdere webinars terugkijken? Dat kan:
•    Webinar algemeen (15 maart)
•    Webinar verdieping (22 maart)
•    Webinar aanvraag, uitvoering + uitslag en uitbetaling (15 juni)

Voor echocentra ter herinnering: aanvragen rollen en invullen financiële stamgegevens in Peridos voor het eerste trimester SEO
De Regionale Centra betalen vanaf 1 september 2021 het eerste trimester SEO uit aan de echocentra. Graag herinneren wij u eraan dat hiervoor bepaalde informatie nodig is van het echocentrum. Voor het aanleveren hiervan ontvangt ieder echocentrum instructies in twee opeenvolgende stappen:
1)    Ná het aanvragen van het contract eerste trimester SEO zal het Regionaal Centrum het echocentrum verzoeken om de benodigde, nieuwe (financiële) rollen aan te vragen voor het kunnen inzien en wijzigen van bepaalde gegevens voor het eerste trimester SEO in Peridos.
2)    Nadat deze rollen door u zijn aangevraagd én door het Regionaal Centrum zijn toegekend, ontvangt u instructies voor het invullen van de betaalgegevens van uw echocentrum in Peridos. 
Vraagt u dus zo spoedig mogelijk een contract eerste trimester SEO aan. Dan kunt u de gegevens voor de uitbetaling tijdig in Peridos invullen.

Onderzoeksgroep verzamelt contactgegevens zwangeren die niet meedoen aan 13 wekenecho
Zwangeren die kiezen voor een eerste trimester SEO tekenen een informed consent formulier, waardoor de onderzoekers hen kunnen benaderen voor een vragenlijststudie over het eerste trimester SEO. De zwangeren die echter NIET kiezen voor een eerste trimester SEO, maar wel voor een tweede trimester SEO, mogen niet direct door de onderzoekers benaderd worden. Zij tekenen namelijk geen informed consent voor de studie. Voor de onderzoekers is deze groep dus onbereikbaar. De perspectieven van zwangeren die afzien van het eerste trimester SEO zijn niet bekend. Het is van groot belang om ook de mening van deze zwangeren mee te kunnen nemen omdat, op basis van de resultaten van de IMITAS-studie een besluit wordt genomen over de toekomst van het eerste trimester SEO. Het is dus van groot belang de zwangeren die afzien van eerste trimester SEO maar wél kiezen voor een tweede trimester SEO, te betrekken in het onderzoek. U als verloskundige wordt gevraagd om daarbij te ondersteunen. Hoe u hierbij kan helpen en op welke manier, hoort u op korte termijn.