Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Nieuwsbrief algemeen & eerste trimester SEO nr. 13

Nieuwsbrief algemeen & eerste trimester SEO nr. 13

7-10-2021

Algemeen

Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens  
Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd in Peridos. Dit is onder meer nodig voor de wetenschappelijke IMITAS studie naar de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO.  

Landelijke webinars prenatale screening: 
De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. 

Maandag 1 november 19.00 – 21.00 uur    Landelijke bijscholing
Met o.a. vragen over het ETSEO voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden.
Dinsdag 30 november 15.00 tot 17.00 uur    Casuïstiekbespreking    
Voor alle echoscopisten en andere belangstellenden. 

Op 1 november worden de volgende thema’s besproken: start ETSEO en vragen, resultaten onderzoek #jouwkeuzeonzezorg, uitleg over de nieuwe bijscholingsronde counselors en de bespreking van een publicatie over aangeboren afwijkingen. 

Het landelijk webinar casuïstiekbespreking op 30 november staat volledig in het teken van het ETSEO. Casussen worden behandeld en veelgestelde vragen die bij de helpdesk zijn gemeld, worden besproken.

De programma’s kunt u vinden op clbps.nl. Accreditatiepunten worden alleen toegekend indien het gehele webinar is gevolgd.
__________________________________________________________________________________

Vragen over ETSEO?
Bent u verloskundig zorgverlener, counselor of echoscopist en heeft u vragen over het eerste trimester SEO? Dan kunt u daarvoor terecht bij:
•    De veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO (pns.nl). Deze rubriek wordt regelmatig bijgewerkt.  
•    Beoordeling en registratie (pns.nl). De belangrijkste aandachtspunten bij het registreren en beoordelen van anatomische structuren, obstetrische parameters en biometrie. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de vragen die binnenkomen via de Peridos helpsdesk.
•    De handleidingen en formulieren op peridos.nl
•    De helpdesk van Peridos. Een deel van de vragen die bij de helpdesk binnenkomen wordt besproken tijdens de webinars op 1 en 30 november 2021 
•    Het vragenkwartier Peridos, iedere vrijdag om 10.00 uur tot en met 29 oktober

__________________________________________________________________________________

Counseling

Aanvraag ETSEO indienen
Het echocentrum mag een ETSEO pas uitvoeren als er in Peridos een aanvraag ETSEO aanwezig is. Daarom is het belangrijk dat een zwangere zo snel mogelijk beslist of ze een ETSEO wil en dat de counselor de aanvraag voor het ETSEO zo snel mogelijk indient, zodra de definitieve ATD bekend is. Voor de uitbetaling van het ETSEO aan het echocentrum moet de aanvraag uiterlijk bij 14+5 dagen ingediend zijn. Omdat dit tot nu toe niet overal goed is gegaan, wordt het binnenkort tijdelijk mogelijk om reeds uitgevoerde ETSEO's waarbij de aanvraag niet op tijd is ingediend alsnog in te dienen. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer informatie. 
 
Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO 
Als de ATD aangepast moet worden, kan de counselor dat zelf doen als de nieuwe datum niet meer dan 30 dagen afwijkt van de eerder ingediende ATD. Een aanvraag ETSEO kan in Peridos zelf gewijzigd worden, of opnieuw vanuit het bronsysteem opgestuurd worden. Buiten deze termijn van 30 dagen moet een verzoek tot wijziging bij de helpdesk van Peridos ingediend worden.
__________________________________________________________________________________
 
Echoscopie
 
Controleer op tijd de aanwezigheid van een aanvraag ETSEO
Voordat een ETSEO uitgevoerd mag worden dient er een aanvraag hiervoor aanwezig te zijn in Peridos. 
 
De aanwezigheid van een aanvraag ETSEO in Peridos is: 
•    verplicht omdat de zwangere toestemming moet hebben gegeven voor uitvoering van het ETSEO in het kader van de wetenschappelijke studie. Zonder vooraf gegeven toestemming mag geen ETSEO worden verricht.  
•    een voorwaarde voor de uitbetaling van het ETSEO. Peridos keurt de aangeleverde ETSEO-gegevens af als blijkt dat er geen aanvraag is.  

We adviseren om een tijdige controle van de aanwezigheid van aanvragen ETSEO in Peridos op te nemen in uw werkproces rondom het eerste trimester SEO. Als bij de controle blijkt dat er geen aanvraag in Peridos staat, is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de counselingspraktijk. Deze controle kan ook door een praktijkassistent worden gedaan. Hiervoor kan de rol ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO worden aangevraagd bij uw eigen Regionaal Centrum. 

__________________________________________________________________________________
 
Registratie gegevens bij geen hartactie foetus tijdens ETSEO
Tijdens een ETSEO kan het zijn dat de foetus geen hartactie heeft. Indien dit aan de orde is, is het van belang het volgende te registreren: 
-   Vul ‘nee’ in bij het veld ‘hartactie aanwezig’ (dat is een verplicht veld).
-   Het is niet nodig om de gedetailleerde anatomie te registreren in het bronsysteem. Dat geldt ook voor conclusie en advies van het ETSEO.

In geval van een meerling wordt gekeken op foetusniveau:
- Is tijdens het ETSEO bij een van de foetussen geen hartactie geconstateerd? Registreer dat dan bij die foetus. 
- Is er bij tenminste één foetus van de meerling wel sprake van hartactie, dan dienen de velden conclusie en advies wel ingevuld te worden.
  
Alleen bij een correcte registratie kan het ETSEO van elke foetus worden uitbetaald. 
__________________________________________________________________________________

Informatie over de eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO
Vanaf december vragen de Regionale Centra logboeken op bij alle ETSEO-echoscopisten en wordt gestart met de eerste ronde beeldbeoordeling van het ETSEO. Deze ronde loopt door in het eerste kwartaal van 2022. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u spannend is om een eerste keer beoordeeld te worden op de ETSEO-beelden. Het is wellicht een geruststelling om te weten dat de Regionale Centra deze eerste ronde beeldbeoordeling met name zien als deskundigheidsbevordering en een moment om met elkaar te leren hoe we de uitvoering van het ETSEO kunnen optimaliseren. U ontvangt op basis van uw logboek persoonlijke feedback en tips om uw vaardigheden te verbeteren. Wanneer u een onvoldoende aantal punten haalt, zult u het advies krijgen om een hands-on training te volgen. Tevens zal u gevraagd worden om binnen drie tot zes maanden opnieuw een logboek in te leveren. De uitkomsten van de beoordelingen geven het RIVM en de Regionale Centra inzicht in waar behoefte is aan bijscholing of waar bijvoorbeeld extra aandacht aan besteed moet worden bij de opleiding van nieuwe ETSEO-echoscopisten.
__________________________________________________________________________________

Geslachtsbepaling
De Regionale Centra krijgen signalen dat echoscopisten bij het ETSEO naar het geslacht kijken en dit meedelen aan de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is afgesproken dat er géén geslachtsbepaling plaatsvindt bij het ETSEO, omdat het niet is toegestaan om te screenen op geslacht. Daarom wordt bij de NIPT ook niet gekeken naar de geslachtschromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het ETSEO een medische echo is en onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en daarom niet wordt gekeken naar het geslacht. 
__________________________________________________________________________________

Verrichten vaginale echo of NT-meting
In sommige gevallen is het ETSEO beter vaginaal dan abdominaal te verrichten. Zorg ervoor dat u zich bekwaam voelt om dit te doen. Vraag een collega of zoek indien nodig bijscholing hiervoor. Hetzelfde geldt voor het doen van de NT-meting. 
__________________________________________________________________________________