Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Nieuwsbrief algemeen & eerste trimester SEO nr. 16

Nieuwsbrief algemeen & eerste trimester SEO nr. 16

01-02-2022

Algemeen

Naamswijziging CLBPS 
Per 1 januari 2022 staat CLBPS voor ‘Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening’ in plaats van ‘Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening’. Deze naamswijziging is gekozen omdat de CLBPS niet alleen het landelijk beheer voor Peridos doet, maar ook de Regionale Centra ondersteunt bij de uitvoering van het landelijk beleid.

Data landelijke webinars 2022 
Ook in 2022 bieden de Regionale Centra landelijke webinars aan. De landelijke webinars zijn gepland op: 

 1. Casuïstiekbespreking op maandag 3 oktober 2022, 15.00 - 17.00 uur
 2. Algemeen webinar op dinsdag 22 november 2022, 15.00 - 17.00 uur  

Het algemeen webinar is on-demand terug te kijken. De casuïstiekbespreking is alleen terug te kijken op dinsdag 11 oktober van 19.00 - 21.00 uur. Er is dan geen gelegenheid tot het stellen van vragen.

Zet de data alvast in uw agenda!

Checklist voorlichtingsmaterialen
Als counselor bent u verantwoordelijk voor de juiste informatievoorziening aan zwangeren en hun partner. Er zijn diverse voorlichtingsmaterialen beschikbaar om te verspreiden. De informatie op pns.nl en in folders wordt regelmatig geactualiseerd. Het is dan ook belangrijk dat de informatie die u verstrekt over prenatale screening correct en actueel is.

Wellicht staat er ook informatie over prenatale screening op uw website. Op pns.nl vindt u een handige checklist om uw voorlichtingsmaterialen te controleren op correctheid en actualiteit. 

Ook echoscopisten kunnen deze informatie gebruiken bij het vermelden van de 13 wekenecho en 20 wekenecho op de website van hun echocentrum.

Wilt u advies of vindt u het prettig dat er even iemand met u meekijkt naar uw website? Neem dan contact op met uw Regionaal Centrum, zij adviseren u graag.

Informatie over de websites van CLBPS en Peridos: welke info  is waar te vinden

Uit vragen van zorgverleners begrijpen wij dat het niet altijd duidelijk is voor welke informatie ze de website van CLBPS.nl moeten raadplegen en voor welke Peridos.nl.

CLBPS.nl wordt gebruikt om algemene landelijke informatie te verstrekken die te maken heeft met deskundigheidsbevordering en beleidsuitvoering, zoals de webinars en kwaliteitsbeoordeling SEO-beelden.

 Peridos.nl bevat informatie voor verschillende groepen gebruikers:

 • Zwangeren en zorgverleners kunnen opzoeken welke praktijken in de buurt zitten (Zoek zorgverlener).
 • Leveranciers van bronsystemen vinden er beschrijvingen van de datasets en definities, voorbeelden en beschrijvingen van berichten voor gegevensuitwisseling met Peridos (Gegevens).
 • Zorgverleners vinden er de toestemmingsformulieren voor ETSEO en NIPT, beschrijvingen voor het aanvragen van ETSEO en NIPT en hoe NIPT-uitslagen in Peridos ingezien kunnen worden en informatie over uitbetalingen ETSEO via Peridos.
 • De website geeft ook informatie over het omgaan met gegevens (Privacy) en over Zorgportaal, de website die gebruikt wordt om in te loggen in Peridos.

Professionals- en publieksmonitor 2020 staan online
De monitor en professionalsmonitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO 2020 staan online. De monitors zijn gemaakt door IQHealthcare. Ze zijn gebaseerd op de landelijke database Peridos. Algemene informatie met trends in de tijd vindt u in de publieksmonitor. Meer specifieke (regionale) informatie staat in de professionalsmonitor

Aanlevering counselings- en tweede trimester SEO gegevens
In vorige berichten, onder andere via deze nieuwsbrief, heeft u al vaker kunnen lezen dat we de aanleveringen van counselings- en tweede trimester SEO gegevens via Excel-bestanden willen uitfaseren. Dit is nodig om aan beveiligingsregels te voldoen. We zijn heel blij dat dit voor heel veel praktijken en bronsystemen goed lukt. Het is in uw en ons belang in verband met de volledigheid van de gegevens in Peridos dat alle gegevens van 2021 nog eenmalig via Excel-bestanden geüpload worden. Alle gegevens van 2022 dienen via XML-berichten te worden aangeleverd. Als dit bij u niet mogelijk is, of als u niet weet hoe dit te doen: informeer bij uw bronleverancier wat het knelpunt kan zijn, en/of informeer uw Regionaal Centrum.

__________________________________________________________________________________

Counseling

E-learning counseling prenatale screening nu inclusief eerste trimester SEO 
De nieuwe e-learning counseling prenatale screening staat online. Deze e-learning is een samenvoeging van:

 • De e-learning prenatale screening (3 accreditatiepunten)
 • De e-learning eerste trimester SEO (1 accreditatiepunt).

Hierdoor is er nu één complete e-learning over counseling prenatale screening.

De e-learning bestaat nog steeds uit negen modules. Het eerste en tweede trimester SEO zijn samengevoegd in één module.

Ook de toets is uitgebreid met vragen uit de e-learning eerste trimester SEO. Het doorlopen van de nieuwe e-learning (inclusief toets) duurt ongeveer vier uur. Accreditatie is daarom aangevraagd voor 4 punten. Deze e-learning maakt deel uit van de nieuwe scholingsronde die is gestart per 1-1-2022.

Informatie over nieuwe bijscholingsronde voor counselors
De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari van start gegaan.

De KNOV heeft hiervoor een deelregister ingesteld waar verloskundigen zich voor kunnen aanmelden. Voor instructies verwijzen wij u naar berichten die de KNOV hierover heeft verstrekt. Registraties van uw gevolgde bijscholingen in PE-online, worden in de loop van het jaar automatisch opgenomen in Peridos.

Counselors die geen verloskundige zijn, kunnen de gevolgde bijscholing handmatig laten bijschrijven in Peridos door informatie en deelnamebewijs te sturen naar het eigen regionaal centrum. Uw Regionaal Centrum controleert jaarlijks de voortgang van de bijscholing via Peridos.

Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in vijf jaar tijd.
De punten zijn als volgt onderverdeeld:

 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis
 • 4 accreditatiepunten voor de verplichte e-learning
 • 8 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden
 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie.

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 punten onderdeel van het totaal aantal van 200 punten die verplicht zijn te behalen in 5 jaar.

U bepaalt zelf wat uw leerbehoeftes zijn en kiest bijscholing die hierbij past. Inmiddels zijn er, naast de verplichte e-learning prenatale screening, 4 bijscholingen geaccrediteerd door de KNOV en de NVOG. Kijk op PE-online of de scholing die wordt aangeboden, past bij uw leerwensen.

Heeft u een scholingswens die (nog) niet bij het scholingsaanbod staat? Wilt u zelf bijscholing organiseren? Kijk dan voor meer informatie op PNS.nl.

__________________________________________________________________________________

Echoscopie

Kwaliteitssysteem voor echoapparatuur
Voor de kwaliteitsborging van de echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale screening, heeft het RIVM opdracht gegeven aan het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) om het kwaliteitssysteem dat zij in 2021 hebben voorgesteld, te implementeren. Dat systeem kent een cyclus aan testen die periodiek en op locatie worden uitgevoerd. Het LRCB ontwikkelt daartoe in 2022 protocollen voor het testen van de apparatuur. Vanaf 2023 start het daadwerkelijk toetsen van de specificaties en eisen. Het zal een aantal jaren duren voordat het gehele systeem is ingevoerd. Het LRCB benadert de komende periode alle echocentra om gegevens over de apparatuur en de locatie te verzamelen. Verdere informatie over de uitvoering van het kwaliteitssysteem volgt later in het jaar.

__________________________________________________________________________________