nieuwsberichten

Via deze pagina kunt u eerdere nieuwsberichten die zijn gedeeld op de website, terugvinden. 

NIeuwsbericht

9-7-2024

Onderzoek naar kwaliteit TTSEO in relatie tot praktijkvariatie

In opdracht van het RIVM en de RC’s heeft IQ Health het afgelopen jaar gewerkt aan een onderzoek naar de kwaliteit van het TTSEO in relatie tot praktijkvariatie.

Nieuwsbericht

04-07-2024

Onderzoek naar capaciteit bij de uitvoering van het SEO

De komende vijf jaar lijkt er bij de uitvoering van het SEO in NL geen tekort aan capaciteit te verwachten.

Nieuwsbericht

20-06-2024

Nieuwe studiehandleiding ETSEO opleiding 

Opleiding eerste trimester SEO voor echoscopisten

Nieuwsbericht

6-3-2024

Wijziging startdata deelregister

Startdatum van de kwaliteitsovereenkomst in Peridos en de startdatum van het deelregister counseling prenatale screening komen niet altijd overeen.

Nieuwsbericht

12-04-2023

Voorbeeld logboek TTSEO 

Voorbeeldlogboek van het tweede trimester SEO, aangepaste versie n.a.v. van de nieuwe leidraad SEO.

Nieuwsbericht

24-01-2022

Studiehandleiding

Opleiding eerste trimester SEO voor echoscopisten

Nieuwsbericht

12-10-2020

Voorbeeld logboek TTSEO

Voorbeeldlogboek van het tweede trimester SEO.