nieuwsberichten

Via deze pagina kunt u eerdere nieuwsberichten die zijn gedeeld op de website, terugvinden. 

Nieuwsbericht

12-04-2023

Voorbeeld logboek TTSEO

Voorbeeldlogboek van het tweede trimester SEO, aangepaste versie n.a.v. van de nieuwe leidraad SEO.

Nieuwsbericht

24-01-2022

Studiehandleiding

Opleiding eerste trimester SEO voor echoscopisten

Nieuwsbericht

12-10-2020

Voorbeeld logboek TTSEO

Voorbeeldlogboek van het tweede trimester SEO.