NIPT 1c
NIPT

De bloedafname in het kader van de NIPT wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst die gesloten is door de Bloedafnameorganisatie met de Regionale Centra. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde open house-procedure. Dit betekent dat alle bloedafnameorganisaties die aan de gestelde eisen voldoen de overeenkomst gegund krijgen, en dat de zwangere bepaalt waar bloed daadwerkelijk afgenomen wordt.

Alle overeenkomsten met alle bloedafnameorganisaties zijn inhoudelijk gelijk. Er is sprake van standaardtarieven die vaststaan en periodiek bijgesteld worden. 

Klik hier voor de actuele werkafspraken

Contract

Heeft uw bloedafnameorganisatie nog geen contract en wilt u bloed afnamen voor de NIPT? Dan kunt u via e-mail een inschrijving indienen bij de Helpdesk Peridos. Wij streven ernaar uw inschrijving binnen ca. een maand te behandelen. U dient uw inschrijving te baseren op de Inkoopdocumenten die op deze website zijn opgenomen en te zorgen dat deze volledig is.

In het Begeleidend document leest u meer informatie over de procedure en de eisen waaraan uw organisatie en de inschrijving moeten voldoen.

De 9 bijlagen

De overeenkomst

Bijlage Medlab

Programma van Eisen

Bijlage DI

Nota van inlichtingen

Conformiteitsverklaring

Begeleidend document

Inschrijfformulier voor de Bloedafnameorganisatie

Aanvullende informatie

BAO

Voordat een BAO kan starten met bloed afnemen moet er (onder andere) een testtraject succesvol zijn doorlopen. Hierover wordt u nader geïnformeerd zodra de inschrijving in behandeling is genomen.

Tarieven

De standaardtarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De actuele tarieven zijn hier te vinden.

Werkafspraken

De actuele versie van het document werkafspraken is hier te vinden