Eerste trimester SEO 

ETSEO-echoscopist

Ook in 2024 is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn:

 • een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO
 • een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden
 • minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start van de opleiding

U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij uw Regionaal Centrum. Als het Regionaal Centrum heeft geconstateerd dat u voldoet aan de voorwaarden worden uw gegevens doorgegeven aan de CLBPS en zullen zij de aanmelding verder behandelen.
Heeft u interesse in het volgen van de opleiding, maar voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO? Neem dan ook graag contact op met uw Regionaal Centrum.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 1. Theoretische kennis (de toegang tot deze informatie wordt door de CLBPS aan de deelnemers verstrekt)
 2. Online vragenuur (niet verplicht)
 3. Digitale theorietoets
  Herkansing theorietoets
 4. Vaardigheidstraining

De opleidingen kunnen in het voorjaar en het najaar gevolgd worden.

Opleiding najaar 2024
 • Theoretische kennis 
  Voor 19-09-2024
 • Online vragenuur (niet verplicht)
  19-09-2024 van 19.00 tot 20.00 uur
 • Digitale theorietoets
  26-09-2024 van 20.00 tot 21.00 uur
  Herkansing theorietoets
  03-10-2024 van 20.00 tot 21.00 uur
 • Vaardigheidstraining
  04-10-2024 Hogeschool InHolland in Haarlem
  18-10-2024 Hogeschool Fontys in Eindhoven
Opleiding voorjaar 2025
 • Theoretische kennis 
  Voor 23-01-2025
 • Online vragenuur (niet verplicht)
  23-01-2025 van 19.00 tot 20.00 uur
 • Digitale theorietoets
  30-01-2025 van 20.00 tot 21.00 uur
  Herkansing theorietoets
  06-02-2025 van 20.00 tot 21.00 uur
 • Vaardigheidstraining
  14-03-2025,  Amsterdam UMC
  28-02-2025,  Utrecht UMC
 • De theoretische kennis kan worden opgedaan door het volledig bekijken van de informatieve video's. De toegang tot deze informatie wordt door de CLBPS verstrekt aan de deelnemers aan de opleiding. Deze informatie is niet openbaar.

Bij deelname in het najaar 2024 dienen de video's voor 19 september 2024 gevolgd te zijn.

 • Een online vragenuurtje van 19.00 - 20.00 uur: op 19 september 2024.

 • Een digitale theorietoets voor de opleiding in het najaar is de toets op 26 september 2024. Dit is georganiseerd door de SEO-opleidingen. De herkansing is op 3 oktober. 

 Een vaardigheidstraining, georganiseerd door de SEO-opleidingen. U kunt zich inschrijven voor de vaardigheidstraining. Er zijn verschillende mogelijkeheden:     
Voorjaar 2024
Vrijdag 8 maart 2024 : Amsterdam UMC
Vrijdag 22 maart 2024: Utrecht UMC

Najaar 2024
Vrijdag 4 oktober 2024: Hogeschool InHolland in Haarlem.
Vrijdag 18 oktober 2024: Hogeschool Fontys in Eindhoven 

  Webinars

  Als u een webinar terug wilt kijken of u bent op zoek naar een overzicht van de geplande webinars, presentaties en handleidingen of andere informatie m.b.t. scholing, ga dan naar de pagina webinars.